ReStart

שלמה אברמוביץ' וצוות 'מנטור' ביצעו בשנים האחרונות מספר פרויקטים, שעיקרם החייאה והתנעה מחדש של חברות שנסגרו ו/או היו על סף סגירה.

מתודות ה-Start וה-Restart של "מנטור" נשענות על ראייה רב תחומית, חשיבה יצירתית, הבנת דרכי הפעולה של השווקים ושל יזמים, היכרות מעמיקה עם פסיכולוגיה של ארגונים במשבר ויכולת לגייס לכל פרויקט את אנשי המקצוע האנשים המתאימים ביותר לפרויקט.

רוב הפרויקטים האלו מתבצעים הרחק מעין התקשורת ותוך שמירה על דיסקרטיות מתבקשת ומטבע הדברים, לא יפורטו כאן.

היעדים לפעילות מנטור בתחומים אלו:

  • חברות חממה בשלב הזרע;
  • חברות שנסגרו, או נמצאות על סף סגירה, מסיבות שאינן קשורות לאיכות הפטנטים ולאיכות הקניין הרוחני שלהן;
  • חברות במשבר;
  • יזמים עם רעיון טוב ופטנטים איכותיים, שלא הצליחו לגייס הון,
  • חברות שמנסות להחדיר לשוק רעיונות חדשים, מתודות פעולה חדשניות ולא מוכרות, מוצרים פורצי דרך שיש לעורר את האמון בהם.

הצלחת "מנטור" באתגרים מורכבים אלו נשענת על יכולתה לזהות הזדמנויות בזמן אמת; לגבש אסטרטגיות עתירות מעוף; להניע לפעולה חברות, משקיעים ומקבלי החלטות; ליזום וליישם מהלכים אסטרטגיים; ולאתר (במקרה הצורך) משקיעים נוספים או אלטרנטיבות מימוניות.

שלמה אברמוביץ' וצוותו ביצעו בשנים האחרונות מספר פרויקטים, שעיקרם החייאה והתנעה מחדש של חברות שנסגרו ו/או היו על סף סגירה מסיבות מגוונות.

מתודות ה-Start וה-Restart של "מנטור" נשענות על ראייה רב תחומית, חשיבה יצירתית, הבנת דרכי הפעולה של השווקים ושל יזמים, היכרות מעמיקה עם פסיכולוגיה של ארגונים במשבר ויכולת לגייס לכל פרוייקט את האנשים המתאימים ביותר הנדרשים למהלך השיקום.

רוב הפרויקטים בתחום זה מתבצעים הרחק מעין התקשורת ותוך שמירה על דיסקרטיות מתבקשת.